Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 18.10.2018 r. odeszła

nasza niezapomniana koleżanka

Danuta Boiwka

Przekazujemy wyrazy szczerego współczucia

rodzinie i wszystkim, których ta śmierć

pogrążyła w głębokiej żałobie.

 

Dyrekcja i pracownicy

Prywatnych szkół w Kętrzynie

W czwartek (4.10) odbędzie się kiermasz ciast.

Stoiska będą na parterze i II piętrze od 10.35 do 10.55

oraz od 11.40 do 11.50.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału.

Dochód będzie przekazany na cel charytatywny.

Dyrekcja

Chcemy   wiedzieć   więcej…..lekcja języka polskiego w klasie 5.

 

O tym, że podróże są przygodą, zabawą i służą poznaniu samego siebie przekonali się uczniowie klasy piątej w ramach realizowanego projektu :„Szkolne Biuro Podróży”. Wycieczka edukacyjno-integracyjna do Tczewa dostarczyła wielu nowych informacji, wzbogaciła wiedzę na temat historii i pozwoliła poznać rówieśników.

Szkolne wycieczki niezależnie od danego programu edukacyjnego mają w sobie dużo aspektów humanistycznych i filozoficznych. Wartością wycieczki szkolnej jest praktyczna i spostrzeżeniowa konfrontacja z rzeczywistością, co pomaga uczestnikom w zrozumieniu danych treści nauczania i ich przyswojenia.

Wrażenia i doświadczenia z wyjazdu do Tczewa stały się korelacją tematyki zajęć  lekcyjnych na języku polskim. Dzieci określały cele i funkcje podróży w życiu człowieka. Następnie wykonaliśmy w zeszycie mapę mentalną nowych zjawisk, miejsc, obiektów, które dzieci poznały w Tczewie.

Celem lekcji  było  dostrzeganie w znanych zjawiskach i obiektach nowych pojęć, kształtowanie samodzielnego wnioskowania i bogacenie słownictwa.

Lekcja języka polskiego była tego dnia podróżą i przygodą intelektualną.

Przypominamy o terminie wpłaty za wycieczkę do Poznania

do dnia 10 lipca 2018 w wysokości 500 zł.

Dyrekcja

Szczegółowy plan II tygodnia – kliknij